Advokat Jovana Jarebica

Ja sam advokat Jovana M. Jarebica, osnivač kancelarije sa sedištem u Beogradu.

Kako sam postala advokat?

Nakon završenog pravnog fakulteta, položenog pravosudnog i advokatskog ispita 2014. godine, imala sam dva izbora – da radim za drugog advokata ili da radim samostalno.

Odlučila sam se za teži put, a to je da budem samostalni advokat, prvi i jedini u svojoj porodici, među prijateljima i širem okruženju.

Kao i kod svakog početnika, najveći broj klijenata tada, činili su bliski ljudi čije sam predmete često radila „pro bono“, a zahvaljujući njihovom poverenju, stekla sam znanje i iskustvo, kao i samopuzdanje neophodno u ovom poslu, kako bih mogla da pružim stručnu pomoć.

Izbor predmeta i pristup klijentima oblikuju advokata

Od svog prvog radnog dana do danas, prihvatala sam mnoge specifične, zahtevne i komplikovane predmete, a radeći na njima naučila sam da ništa nije gotovo sve dok nije gotovo i da ne postoji nemoguće u tom slučaju.

Takvi predmeti su bili pravo blago i najviše su me oblikovali u advokata kakav sam danas, jer su tražili da angažujem sve svoje resurse – da budem istrajna, snalažljiva, uporna, analitična, taktična, hrabra, preduzimljiva, da bez prestanka čitam, istrazujem, pitam, učim, edukujem se i usavršavam, kao i da verujem u sebe i svoje kapacitete.

Usled svega toga, postala sam svesna jednog neprekidnog i važnog procesa u mom poslu, a to je da sa svakim novim predmetom, dok tražim najbolje rešenje za klijenta, ja rastem i napredujem kao stručnjak.

Zato sam neizmerno zahvalna svakom klijentu koji je odlučio da prepusti svoj pravni problem u moje ruke, da baš ja budem ta koja će pomoći i rešiti situaciju u njegovom najboljem interesu.

A što se tiče tih specifičnih predmeta koji čine moju advokatsku praksu, kao jedan od zanimljivijih izdvojila bih otkup stana od Saveza komunista Jugoslavije.

Verovali ili ne, i to je moguće u 21. veku.

Oblasti rada i pravne usluge

Pored otkupa stanova u državnoj ili društvenoj svojini, predmeti koji su mi doneli mnogo iskustva dok sam radila na njima, jesu oni koji se tiču eksproprijacije, naknade štete, uređenja imovinskih odnosa, ostavinskih postupaka, sporazumnih razvoda (samo takve radim), vođenja upravnih postupaka pred katastrom, poreskom upravom, opštinama, sekretarijatima i drugim državnim organima i javnim preduzećima, parnični i vanparnični postupci, zatim sastav ugovora za kupovinu nepokretnosti, doživotnog izdržavanja, poklona, plodouživanja, zajma, kao i pružanja pravne pomoći preduzetnicima i firmama, osnivanja pravnih lica, izrade akata i ugovora u privredi.

Sve ovo bi moglo da se sažme ukratko – da se moja kancelarija bavi pružanjem advokatskih usluga iz oblasti građanskog, obligacionog, upravnog, poreskog, svojinskog i privrednog prava, ali tek kada ih pobrojim pojedinačno, ljudima postane jasno koliko je široka oblast pravnih usluga koje pružam klijentima.

Pored pravne pomoći i podrške, volim da edukujem ljude kroz sadržaj na mom blogu, instagram i facebook stranici @advokat.jarebica, i to kroz pojašnjenje zakonskih odredbi i postupaka, kao i kroz autorske tekstove koji opisuju razne pravne i životne situacije koje mi se dešavaju dok se bavim advokaturom.

Zašto advokatska kancelarija Jarebica?

Smatram da svaki razuman čovek koji je svestan svog pravnog problema, ima na sebi i odgovornost da preduzme korake za njegovo rešavanje.

I da je velika sreća kada može da prepusti rešavanje tog problema stručnoj osobi od poverenja.

Neka vaš prvi korak ka razrešenju pravne situacije u kojoj se nalazite bude izbor advokatske kancelarije Jarebica.

Dok će moj prvi korak biti da opravdam vaše poverenje, kroz profesionalnu pomoć i podršku na putu do zajedničkog cilja.