Birački spisak i poziv za glasanje

Birački spisak i poziv za glasanje

Kada su aktuelna tema izbori, za svakog građanina je važno da dobije poziv za glasanje.

Međutim, može se desiti da je na vašu adresu stigao poziv za glasanje nekoj nepoznatoj osobi.

Ukoliko je to vaš slučaj, prva stvar koju možete uraditi jeste da se obratite Ministarstvu unutrašnjih poslova – nadležnoj policijskoj stanici, kako bi zatražili proveru podataka o osobama prijavljenim na vašoj adresi.

Ovaj zahtev može podneti svaki građanin koji je vlasnik nepokretnosti na čiju adresu je stigao poziv nepoznatoj osobi, a potrebno je da sa sobom ponesete, pored lične karte, dokaz o vlasništvu – izvod iz lista nepokretnosti, ugovor, sudsku odluku…

Prijava prebivališta se može izvršiti samo uz saglasnost vlasika nepokretnosti, a ukoliko je nepoznata osoba prijavljena na adresu, vlasnik nepokretnosti može pokrenuti postupak za njenu odjavu preko nadležnog MUP-a.

U kakvoj je ovo vezi sa biračkim spiskom?

Na osnovu odredbi Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, lica koja imaju biračko pravo upisuju se u Jedinstveni birački spisak, a prema mestu njihovog prebivališta.

Nadležni organ koji vodi evidenciju o prebivalištu građana jeste Ministarstvo unutrašnjih poslova, dok se Jedinstveni birački spisak, kao evidencija o biračima, ažurira na osnovu evidencije o prebivalištu.

Na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave možete proveriti svoje podatke u Jedinstvenom biračkom spisku.

Ukoliko je potrebno dopuniti ili izmeniti neke od vaših ličnih podataka, možete se obratiti jedinicama lokalne samouprave – Opštinama, pri kojima se nalaze odeljenja za uvid i upis u Jedinstveni birački spisak.

Poruka za svakog od vas jeste da upotrebite moć koju imate u svojim rukama – iskoristite svoje pravo i izađite na glasanje!

Vaša advokatica Jarebica