Ugovorno pravo

Da li ste znali da je ugovor o kupoprodaji jedan od najčešće zaključivanih ugovora iz ove pravne oblasti?

Kada odlučite da kupite nekretninu i najzad pronađete onu koja vam se dopala, to je samo jedan deo cele priče oko kupoprodaje.

Pre nego što dođe do momenta potpisivanja ugovora, neophodno je da budete zaista odlučni i sasvim sigurni u investiciju, koja je za mnoge ljude najvažnija u životu.

Da biste u tom odlučujućem trenutku bili rasterećeni i spremni za taj korak, uvek je dobro angažovati advokata da proveri ispravnost dokumentacije i utvrdi da li su svi važni elementi uključeni u taj pravni posao.

Pored ugovora o kupoprodaji, klijenti često traže moju pomoć i angažovanje kod sledećih ugovora: o poklonu, doživotnom izdržavanju, zajmu, pružanju različitih vrsta usluga, o delu…

Moja kancelarija ima bogatu praksu u ugovornom pravu, a neretko se dešavalo da i sama utičem na stvaranje potpuno inovativnih ugovora, koje kreiram u skladu sa promenama koje se dešavaju poslednjih godina na tržištu proizvoda i usluga, kao i zahtevima klijenata da zaštite svoja prava i interese, a sve u okviru važećih pozitivnih propisa.

Kako bi advokatska kancelarija Jarebica mogla da vam pruži najbolju pomoć u vezi ugovornog prava, za početak preporučujem da zakažete konsultacije, kako bih se upoznala sa vašom situacijom i u skladu sa istom, pružila vam potpune informacije i kvalitetne pravne savete za dalje postupanje.