Upravno pravo

Upravno pravo je ona grana prava koja izaziva najveću zabunu na šta se tačno odnosi, a svakodnevno najčešće postupamo baš u upravnim odnosima.

Radi se o postupanju pred organima državne uprave, koji mogu biti: katastar, gradske opštine, matična služba, poreska uprava, policijske uprave, sekretarijati, direkcije, ministarstva, republički fondovi i agencije, zavodi, inspektorati, ustanove, javna preduzeća…

Najjednostavnije rečeno – svaki put kada podnesete neki zahtev nekom državnom organu, vi ste pokrenuli upravni postupak.

U velikom broju slučajeva možete se sami zastupati pred organima državne uprave, dok sa druge strane, postoje situacije koji traže stručno znanje i poznavanje zakona kako bi mogli da ostvarite neko svoje pravo.

Posebno kada je potrebno pokretanje upravnog spora, koji predstavlja vid sudske kontrole postupanja organa uprave.

Postupanje pred državnom upravom u advokatskoj kancelariji Jarebica predstavlja svakodnevnicu u radu. Da bi neki predmet bio kompletan, često je potrebno pribavljanje dokumentacije koja nedostaje, usled čega podnosim zahteve nadležnim organima državne uprave.

Mnogi moji klijenti, čak i kada mogu sami da pribave dokumentaciju, radije biraju da ja to uradim za njih. Na taj način štede svoje vreme i izbegavaju mogućnost da pribave pogrešan dokumet.

Kako je to za mene uobičajeni deo posla i sastavni deo zastupanja klijenata, prepustite mojoj kancelariji postupanje pred organima državne uprave, dok vi vaše dragoceno vreme koristite za neke lepše stvari.

Kako bi advokatska kancelarija Jarebica mogla da vam pruži najbolju pomoć u vezi upravnog prava, za početak preporučujem da zakažete konsultacije, kako bih se upoznala sa vašom situacijom i u skladu sa istom, pružila vam potpune informacije i kvalitetne pravne savete za dalje postupanje.