Oblasti rada

Advokatska kancelarija Jarebica se bavi pružanjem usluga u određenim oblastima prava, koje možete naći na ovoj stranici.

Ugovorno pravo

Ugovorno pravo je oblast prava koja se odnosi na zaključenje različitih vrsta ugovora i regulisanja odnosa između ugovornih strana

Imovinsko pravo

Imovinsko pravo je oblast prava koja se bavi različitim vrstama vlasništva nad nepokretnostima, kao i nastankom, prenosom i prestankom prava na nepokretnostima

Nasledno pravo

Nasledno pravo je oblast prava koja se bavi naslednopravnim odnosima u slučaju smrti fizičkog lica

Porodično pravo

Porodično pravo je oblast prava koja se bavi uređenjem odnosa između bračnih i vanbračnih drugova, roditelja i dece, razvodom, usvojenjem, starateljstvom i hraniteljstvom dece

Upravno pravo

Upravno pravo je oblast prava koja se bavi organizacijom, delatnošću i kontrolom  organa države i javne uprave, kao i postupanjem drugih lica pred njima

Privredno pravo

Privredno pravo je oblast prava koja se bavi pravnim položajem i statusom privrednih subjekata, njihovim međusobnim poslovnim odnosima, kao i njihovim odnosom sa državom

Poresko pravo

Poresko pravo je oblast prava koja se bavi pravima, obavezama i radom organa poreske uprave i postupanjem drugih lica pred njima

Prava stranaca

Pravo stranaca i imigraciono pravo je oblast prava koja se bavi pravnim položajem i statusom stranih državljana u Republici Srbiji