Imigraciono pravo i prava stranaca

Stranac u našoj zemlji je svako lice koje nema državljanstvo Republike Srbije.

Stranci nisu samo ljudi poreklom iz drugih država, stranci mogu biti i ona lica koja su rođena u inostranstvu, a čiji su roditelji poreklom iz naše zemlje.

Stranci imaju prava koja mogu ostvariti pred nadležnim organima u našoj zemlji, ali zbog nepoznavanja propisa Republike Srbije, kao ni postupajućih institucija ili zbog eventualne jezičke barijere, za njihovo ostvarenje je najbolje angažovati stručnu pomoć.

Moja kancelarija ima veliko iskustvo u pružanju usluga strancima, koje se tiču pribavljanja dokumentacije, vođenja postupaka i poštovanja procedura pred nadležnim organima radi ostvarenja prava stranaca.

U te usluge spadaju i dobijanje boravišne i radne dozvole za strance u Srbiji, otvaranje bankovnog računa, zastupanje pred poreskom upravom, pribavljanje PIB broja za nerezidente, zastupanje u postupku nasleđivanja, angažovanje pri kupovini nekretnina, usluge prevođenja i upisa stranih javnih isprava, sprovođenje stranih sudskih odluka.

Kako bi advokatska kancelarija Jarebica mogla da vam pruži najbolju pomoć u vezi imigracionog prava i prava stranaca, za početak preporučujem da zakažete konsultacije, kako bih se upoznala sa vašom situacijom i u skladu sa istom, pružila vam potpune informacije i kvalitetne pravne savete za dalje postupanje.