Privredno pravo

Imati svoju firmu danas, predstavlja veliki izazov, hrabrost i spremnost na donošenje odluka, za koje je nekada potrebno da posedujete znanja i veštine koje mogu izlaziti izvan okvira vašeg opsega interesovanja.

Dok razvijate posao i upravljate firmom, potpuno je izvesno da će vam se dešavati situacije koje mogu zahtevati stručnu pomoć, konsultacije i analize, sastav određenih akata i postupanje pred državnim organima.

Zato je jako važno da pored sebe imate advokata od poverenja, koji vam može dati kvalitetne savete i predočiti bitne stvari.

Moja kancelarija ima veliki broj klijenata iz privrede, koje zastupam u različitim situacijama koje se tiču privrednog prava: naplata potraživanja, pokretanje sudskih i izvršnih postupaka, osnivanja ogranaka, sastav odluka, pojedinačnih i opštih akata, statusne i druge promene, koje se tiču promene imena, sedišta, adrese, pretežne delatnosti, zastupanja i vođenja postupaka pred Agencijom za privredne registre, sastava ugovora u privredi, analize dokumentacije, prisustva sastancima i pregovorima kod ponuda i zaključenja novih poslovnih projekata.

Velika je privilegija i čast kada klijenti ukažu poverenje i odaberu moju kancelariju, da im budem podrška i sastavni deo tima na putu do uspeha!

Kako bi advokatska kancelarija Jarebica mogla da vam pruži najbolju pomoć u vezi privrednog prava, za početak preporučujem da zakažete konsultacije, kako bih se upoznala sa vašom situacijom i u skladu sa istom, pružila vam potpune informacije i kvalitetne pravne savete za dalje postupanje.