Politika privatnosti

Advokatska kancelarija Jarebica posluje u skladu sa srpskim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i Opštom uredbom o zaštiti podataka (EU) 2016/679.

Ova Politika privatnosti navodi vrste informacija koje se prikupljaju i beleže na sajtu Advokatske kancelarije Jarebica, kao i načine njihovog korišćenja.

Putem informisanja korisnika sajta o politici privatnosti, Advokatska kancelarija Jarebica na taj način štiti sve informacije i podatake koje prikuplja i čuva o posetiocima sajta, kao i o svojim klijentima.

Prikupljeni podaci korisnika svih usluga sajta koristiće se u skladu sa ovom politikom privatnosti.

Sajt www.akj.co.rs sakuplja minimalno potrebnu količinu informacija o posetiocima sajta u svrhu pružanja što kvalitetne usluge.

NA KOGA SE PRIMENJUJE POLITIKA PRIVATNOSTI

Ova Politika privatnosti primenjuje se na:

  • sva lica koja pristupaju našem sajtu na adresi www.akj.co.rs
  • lica koja nam pošalju upit putem sajta www.akj.co.rs
  • lica koja nas angažuju za pružanje pravnih usluga i postanu naši klijenti
  • lica koja se prijavljuju za radno mesto u Advokatskoj kancelariji Jarebica

Molimo sve korisnike sajta da pročitaju Politiku privatnosti, jer se ona odnosi na vas, zajedno sa Uslovima korišćenja i Politikom upotrebe kolačića.

NAČIN PRIKUPLJANJA I VRSTA PRIKUPLJENIH INFORMACIJA

Sajt www.akj.co.rs može sakupljati i obrađivati razne kategorije podataka o ličnosti, zavisno od tipa formulara koje popunjavate ili servisa koji koristite, a sve iz razloga kako bi pružili usluge na najadekvatniji mogući način.

Vrste prikupljenih podataka mogu biti:

Identifikacioni podaci:

– Ime i prezime
– Email adresa (adresu elektronske pošte)
– Mesto stanovanja: grad, ulica i broj
– Broj telefona
– Dodatni podaci koji su neophodni za pružanje željene usluge za koju se korisnik opredeli
– Ostali podaci koje korisnik svojevoljno ostavi putem kontakt forme ili putem forme zakazivanja usluga

Elektronski identifikacioni podaci:

– IP adresa
– Pretraživač koji korisnik koristi (Browser)
– Operativni sistem koji korisnik koristi
– Unikatni elektronski identifikatori

Osim podataka koji su neophodni kako bi se realizovala određena usluga, korisnici mogu samovoljno ostaviti svoje lične podatke.

ZAŠTITA PRIKUPLJENIH PODATAKA

Sajt www.akj.co.rs ne prikuplja, niti zadržava lične podatke korisnika u suvišnoj meri, osim onoliko koliko je neophodno za nesmetano funkcionisanje. Koriste se tehničke i organizacione mere u skladu sa dobrom poslovnom praksom kako bi se osigurale prikladne tehničke i organizacione mere za zaštitu ličnih podataka korisnika od slučajnog ili nezakonitog gubitka, promene, krađe, neovlašćenog uvida, otkrivanja i/ili pristupa, neovlašćenog i nezakonitog korišćenja, kao i od drugih nezakonitih vidova obrade.

DUŽINA ČUVANJA PRIKUPLJENIH PODATAKA

Prikupljeni podaci na sajtu www.akj.co.rs čuvaju se onoliko koliko je to neophodno radi ispunjenja zahtevane usluge, ali i duže od toga. Nakon izvršene usluge, podaci se čuvaju radi statistike i evidencije, kako bi se poboljšao rad sajta i usluga koje nudi. Međutim, podaci korisnika neće biti javno prikazani niti bilo sa kim deljeni, osim sa najužim saradnicima sajta bez kojih realizacija usluga nije moguća.

Ukoliko korisnik želi da podaci budu obrisani iz baze podataka sajta www.akj.co.rs, pošaljite dopis Advokatskoj kancelariji Jarebica putem elektronske pošte (e-mail) u kojem zahtevate brisanje svih ili nekih podeljenih podataka.

DELJENJE PRIKUPLJENIH PODATAKA

Postoji mogućnost da vaši podaci budu podeljeni sa trećim licima. Razlog za deljenje podataka jeste unapređenje usluga koje se nude na sajtu www.akj.co.rs, kao i u svrhe analitike, marketinga ili nekih drugih razloga koji služe da se rad Advokatske kancelarije Jarebica unapredi.

Treća lica se mogu biti:

Stručni saradnici, prijatelji sajta, konsultanti, i druga lica koja se staraju da se unapredi rad samog sajta, da se unapredi način usluga koje se pružaju putem sajta i koji rade na održavanju i tehničkoj podršci samog sajta.

OBJAVA PRIKUPLJENIH INFORMACIJA

Sajt www.akj.co.rs ne razmenjuje ni jednu informaciju o korisnicima sa trećim licima.

Jedini izuzetak može biti kada postoji zakonska obaveza da prikupljene informacije i podatke otkrijemo trećoj strani (npr. organima bezbednosti), o tome će korisnik biti obavešten, ali samo u slučaju ako to obaveštenje ne ugrožava pokrenuti proces od strane državnih organa.

Sajt www.akj.co.rs može povremeno objaviti informacije opšteg tipa trećim licima ili iskazati javno, npr. broj korisnika sajta koji su popunili neku online prijavu ili učestvovali u nekoj anketu, ali tom prilikom nikada neće uključiti informacije pomoću kojih bi se mogle identifikovati osobe koje su u pomenutoj aktinosti učestvovali.

ONLINE NAPLATA

Sajt www.akj.co.rs prilikom online naplate nikada ne čuva podatke o kreditnim karticama tokom i posle izvršenih transakcija, a sve unete informacije o kreditnim karticama se koriste jedino u svrhu realizacije plaćanja za odabrani servis ili uslugu.

BEZBEDNOST, PRIVATNOST I INTEGRITET KORISNIKA I PRIKUPLJENIH PODATAKA

Prilikom korišćenja sajta www.akj.co.rs, korisnik je dužan da osigura potpunost, istinitost i tačnost podataka koje daje, a sajt www.akj.co.rs garantuje da konstantno primenjuje sve standardne bezbednosne mere zaštite privatnosti ličnih podataka sakupljenih od svojih korisnika. Odlukom da sajtu www.akj.co.rs obezbedite svoje lične informacije, slažete se sa činjenicom da bezbednost, privatnost i integritet korisnika i prikupljenih podatake ne može biti 100% zagarantovana.

NEWSLETTER

Kontakt informacije, poput imena i e-mail adrese, biće zatražene u slučaju da korisnik želi da se prijavi za primanje posebnog newslettera Advokatske kancelarije Jarebica. Prijavom na mailing listu korisnik daje saglasnost da se njegova e-mail adresa koristi u obradi ličnih podataka. Advokatska kancelarija Jarebica upotrebljava lične podatke isključivo za slanje personalizovanih newslettera. Korisnik se u svakom trenutku može odjaviti s personaliziranog newslettera. Nakon odjave, nećemo više slati personalizovane newslettere. Odjava je moguća bilo kad i besplatna je. Korisnik može zatražiti brisanje svojih ličnih podataka iz baze mailing liste. Zahtev se može predati lično, poštom na adresu redakcije ili kroz kontakt formu na sajtu www.akj.co.rs.

KOLAČIĆI

Sajt www.akj.co.rs koristi i kolačiće (cookies) da bi olakšao korišćenje web sajta. Kolačići su male tekstualne datoteke koje se čuvaju računaru korisnika kada poseti određene stranice na sajtu i koji ni na kakav način ne mogu oštetiti računar ili naneti ikakvu štetu posetiocu sajta. Posetilac u svom web pregledaču (browser-u) može blokirati ili obrisati kolačiće, ali to može dovesti do toga da neke stranice na sajtu neće funkcionisati ispravno.

ZAVRŠNE ODREDBE

Politika privatnosti se može povremeno menjati.

Suštinske modifikacije tiču se prava, obaveza i stanja korisnika, koje se odnose na obradu i zaštitu ličnih podataka korisnika.

Suštinske modifikacije mogu da se odnose na plasiranje novih usluga, upotrebu novih tehnologija i obradu podataka korisnika za nove svrhe. Ako dođe do suštinskih modifikacija korisnici će o tome biti obvešteni i imaće dovoljno vremena da se upoznaju sa promenama, pre nego što one stupe na snagu.

Male modifikacije su one koje se ne tiču prava, obaveza u vezi sa obradom i zaštitom podataka korisnika. Ove modifikacije mogu i da se odnose na strukturu ove politike, organizacione i gramatičke promene teksta, kako bi politika bila jasnija.

Ova politika privatnosti stupa na snagu 17.01.2024 godine

Za dodatna pitanja, a posebno radi podnošenja zahteva za ostvarivanje prava u vezi sa obradom, možete kontaktirati sa Advokatskom kancelarijom Jarebica putem sledećih kontakt podataka: info@akj.co.rs.