Nasledno pravo

U našoj užurbanoj svakodnevnici se vrlo retko bavimo nekim stvarima koje su pre ili kasnije neminovne, a jedna od njih je trenutak kada ćemo kao naslednici učestvovati u postupku ostavine.

Verujem da je to zaista retko, jer je sama pomisao na ostavinu i neke bliske ljude emotivno bolna, ponekad krajnje nezamisliva.

Gledano sa pravne strane, ovaj postupak je neophodan, kako bi naslednici mogli dalje da raspolažu pravima i obavezama na imovini i stvarima, koje su ostale iza ostavioca.

Razumljivo je da zbog svoje prirode, ostavina može biti prilično neugodna, posebno kada se nasleđuju ljudi koje smo voleli.

Da li ste znali da vam advokat može pomoći, na način da vas odmeni u tom postupku?

Advokat može voditi celi postupak, od podnošenja predloga za pokretanje ostavine i prikupljanja dokumentacije, preko davanja nasledničke izjave pred nadežnim organom, pa do preuzimanja rešenja o nasleđivanju, za koje se kasnije stara da bude snabdeveno klauzulom pravosnažnosti.

Moja kancelarija je tu da vam pomogne da kroz ovaj proces ne prolazite sami, da vas informišem o svim zakonskim aspektima ostavinskog postupka, o vašim pravima i obavezama koje imate kao nasledni učesnici, o imovini koja ulazi u nasleđe, o pravnoj prirodi nasledničke izjave i njenoj važnosti za sam tok postupka, kao i ostalim detaljima, u zavisnosti od same prirode pravnog odnosa između vas i ostavioca.  

Isto tako, pomogla sam mnogim našim dragim klijentima u želji da za života raspolažu svojom imovinom, bilo putem sastava i deponovanja testamenta, kroz ugovor o raspodeli imovine, kao i na druge pravne načine koji sam primenila u zavisnosti od situacije.

Kako bi advokatska kancelarija Jarebica mogla da vam pruži najbolju pomoć u vezi naslednog prava, za početak preporučujem da zakažete konsultacije, kako bih se upoznala sa vašom situacijom i u skladu sa istom, pružila vam potpune informacije i kvalitetne pravne savete za dalje postupanje.