Uslovi korišćenja

Dobrodošli na web sajt www.akj.co.rs

Ovaj sajt pripada Advokatskoj kancelariji Jarebica i ovim putem informišemo naše posetioce o poštovanju relevantnih propisa o zaštiti podataka o ličnosti i omogućavanja ostvarivanja prava lica čiji se podaci obrađuju.

Pristupanjem ovom sajtu i korišćenjem sajta prihvatate Uslove korišćenja zajedno sa Politikom Privatnosti sajta, bez ograničenja.

Ako se sa njima ne slažete ili ih ne prihvatate u potpunosti, molimo vas da napustite sajt. Pristupom, pretraživanjem i/ili upotrebom sajta Advokatske kancelarije Jarebica, potvrđujete da ste pročitali i razumeli ove uslove i saglasni ste da se njima obavežete i postupate u skladu sa svim važećim zakonima i propisima.

Izmene uslova korišćenja

Advokatska kancelarija Jarebica zadržava pravo da ažurira ove Uslove Korišćenja i Politiku Privatnosti u bilo koje vreme. Svaka promena stupa na snagu odmah nakon objavljivanja na sajtu.

Zato vas podsećamo da periodično proverite Uslove Korišćenja i Politiku Privatnosti.

Svako dalje pristupanje i korišćenje sajta Advokatske kancelarije Jarebica nakon navedenih izmena će podrazumevati da ste saglasni sa izvršenim promenama.

Zaštita intelektualne svojine

Svi sadržaji objavljeni na sajtu su u isključivom vlasništvu Advokatske kancelarije Jarebica i zaštićeni su pravom intelektualne svojine.

Sadržaj sajta Advokatske kancelarije Jarebica se može jedino i isključivo koristiti za ličnu upotrebu i u nekomercijalne svrhe.

Sadržaj sajta kao i svi delovi sadržaja predstavljaju zaštićeno autorsko pravo koje pripada Advokatskoj kancelariji Jarebica.

Intelektualna svojina, uključujući sve zaštićene znakove, poslovno ime, logo znakove, tekstove, podatke, fotografije i/ili grafizme, u isključivom je vlasništvu Advokatske kancelarije Jarebica ili je u vlasništvu trećih lica koja su prenela pravo korišćenja istih na Advokatsku kancelariju Jarebica.

Nepoštovanje uslova korišćenja, odnosno neovlašćeno korišćenje sadržaja ili bilo kog dela sadržaja dostupnog na sajtu, smatra se povredom autorskog prava u skladu sa odredbama postojećeg Zakona o autorskom i srodnim pravima, te podleže materijalnoj i krivičnoj odgovornosti.

Nije dozvoljeno umnožavanje, modifikovanje, reprodukovanje, javno prikazivanje ili distribuiranje, prodavavanje, kopiranje ili na bilo koji drugi način upotrebljavanje i činjenje  dostupnim trećim licima sadržaja ili bilo kog dela sadržaja sa sajta, bez prethodnog pisanog odobrenja ili pisane saglasnosti Advokatske kancelarije Jarebica.

Zabranjeno je svako lažno predstavljanje i objavljivanje netačnih podataka u vezi sa sajtom ili osobama vezanim za isti.

Dozvoljeno je objavljivanje sadržaja sa Sajta, pod uslovom da je vidljiv izvor informacija, odnosno obavezno navođenje da je sadržaj preuzet sa sajta Advokatske kancelarije Jarebica.

Advokatska kancelarija Jarebica zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni uslove korišćenja i neće biti odgovorna ni za kakve moguće posledice proizašle iz promena uslova korišćenja. Promene uslova korišćenja stupaju na snagu u trenutku objavljivanja.

Linkovi ka internet sajtovima trećih lica

Sajt www.akj.co.rs može sadržati linkove drugih internet sajtova čiji vlasnik ili korisnik nije Advokatska kancelarija Jarebica. Takvi linkovi su obezbeđeni isključivo da bi vam pružili što više informacija. Advokatska kancelarija Jarebica ne kontroliše i nije odgovorna za rad, sadržaj, politiku privatnosti ili bezbednost ovih sajtova. Advokatska kancelarija Jarebica ne kontroliše sadržaj ili proizvode ili usluge dostupne na ovim internet sajtovima. Ako uspostavite vezu sa takvim internet sajtovima preko linka na našem internet sajtu, to činite na sopstveni rizik i bez saglasnosti Advokatske kancelarije Jarebica.

Odricanje i ograničenje od odgovornosti

Sadržaj na sajtu Advokatske kancelarije Jarebica služi isključivo u informativne svrhe. Prenošenjem ili prijemom informacija sa ovog sajta ne zasniva se odnos klijent – advokat između posetioca sajta i advokatske kancelarije Jarebica.

Sadržaji na ovom sajtu nisu postavljani sa namerom reklamiranja ili savetovanja klijenata, niti  na bilo koji način daju ponudu za zastupanje čitaocima, posetiocima i korisnicima sajta, već pružaju osnovne informacije o Advokatskoj kancelariji Jarebica.

Usled toga, Advokatska kancelarija Jarebica ne snosi bilo kakvu odgovornost za gubitak ili štetu koja nastane u vezi sa upotrebom informacija, materijala, mišljenja, bloga, novosti na sajtu, niti za gubitak ili štetu nastalu na računarskim programima, platformi ili podacima korisnika sajta, koji su nastali u vezi sa upotrebom sajta Advokatske kancelarije Jarebica, bilo koje gubitke ili štetu koja nije prouzrokovana povredom od strane Advokatske kancelarije Jarebica, poslovne gubitke, gubitke profita, gubitke podataka, indirektne, posledične ili specijalne gubitke i/ili štete, gubitke komercijalnih ili poslovnih mogućnosti, ušteda ili popusta, uključujući bilo koje gubitke ili štete koje su bile predvidive u vreme kada su doneti ovi Uslovi korišćenja.

Advokatska kancelarija Jarebica ne snosi odgovornost prema korisnicima sajta zbog bilo kog kršenja Uslova korišćenja izazvanog događajima ili okolnostima koje su bile van razumne kontrole Advokatske kancelarije Jarebica.

Kako može doći do promena u zakonodavstvu, sajt www.akj.co.rs može sadržati informacije koje su nepotpune ili netačne, te za iste ne snosi bilo kakvu odgovornost.

Svako dalje pristupanje i korišćenje sajta Advokatske kancelarije Jarebica će podrazumevati da ste saglasni sa  navedenim odredbama o odricanju i ograničenju odgovornosti.

Kontaktirajte nas

Svoje pojedinačne upite vezane za konkretna pravna pitanja možete uputiti na stranici „Kontakt”.

Svaka odgovornost koja nastane kao posledica ili u vezi sa upotrebom informacija na našem Sajtu je isključena.

U slučaju bilo kakvih pitanja vezanih za sajt www.akj.co.rs, možete kontaktirati sa Advokatskom kancelarijom Jarebica putem sledećih kontakt podataka: info@akj.co.rs.