Advokatska kancelarija Jovana Jarebica

ADVOKAT ZNA kada IMATE PRAVO, kako da ga zaštitite, kada IMATE OBAVEZU, kako da je ispunite – zato je vaš najbolji PRAVNI PRIJATELJ!

U trenutku kada odlučite da angažujete advokata kojem ćete poveriti svoju pravnu situaciju, napravili ste jednu od najvažnijih investicija u vašu pravnu sigurnost i budućnost.

Ja sam advokat Jovana Jarebica

Sa više od 10 godina iskustva u advokaturi, uočila sam da je svakom mom klijentu, bilo da pričamo o običnim ljudima ili privrednicima, pored stručne pomoći i podrške, podjednako važan i ljudski pristup njihovom problemu – da ih saslušam sa strpljenjem, razumem njihovu brigu i najvažnije, da slobodno mogu da kažu da ne razumeju ili ne znaju nešto o svojoj situaciji, zbog čega se mogu osloniti na mene i podeliti sa mnom breme tog opterećenja.

Kada klijenti shvate da za mene nisu samo predmet koji radim, već da mi je iskreno stalo da im pomognem, onda naša saradnja zasnovana na poverenju, poštovanju i razumevanju, rezultira dugoročnim odnosom na obostrano zadovoljstvo.

Advokatska kancelarija Jarebica
pruža usluge u sledećim oblastima prava

Ugovorno pravo

Ugovorno pravo je oblast prava koja se odnosi na zaključenje različitih vrsta ugovora i regulisanja odnosa između ugovornih strana

Imovinsko pravo

Imovinsko pravo je oblast prava koja se bavi različitim vrstama vlasništva nad nepokretnostima, kao i nastankom, prenosom i prestankom prava na nepokretnostima

Nasledno pravo

Nasledno pravo je oblast prava koja se bavi naslednopravnim odnosima u slučaju smrti fizičkog lica

Porodično pravo

Porodično pravo je oblast prava koja se bavi uređenjem odnosa između bračnih i vanbračnih drugova, roditelja i dece, razvodom, usvojenjem, starateljstvom i hraniteljstvom dece

Upravno pravo

Upravno pravo je oblast prava koja se bavi organizacijom, delatnošću i kontrolom  organa države i javne uprave, kao i postupanjem drugih lica pred njima

Privredno pravo

Privredno pravo je oblast prava koja se bavi pravnim položajem i statusom privrednih subjekata, njihovim međusobnim poslovnim odnosima, kao i njihovim odnosom sa državom

Poresko pravo

Poresko pravo je oblast prava koja se bavi pravima, obavezama i radom organa poreske uprave i postupanjem drugih lica pred njima

Prava stranaca

Pravo stranaca i imigraciono pravo je oblast prava koja se bavi pravnim položajem i statusom stranih državljana u Republici Srbiji

Tekstovi

Ugovor o coachingu

Coaching predstavlja oblik razvoja u kome coach (kouč – trener) vodi i podržava svog klijenta u postizanju ličnih i poslovnih ciljeva, tako što ga vodi kroz coaching proces i pruža

Ugovor o poklonu

Nesumljivo je da svi volimo poklone, bilo da ih primamo ili dajemo. I same poklone možemo razvrstati po vrednosti, jer će jedni imati emotivnu, a drugi materijalnu vrednost. Kada govorimo

Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti

Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti je najčešće zaključivan ugovor u pravnom  prometu. Bilo da ste kupac ili prodavac, neophodno je da se upoznate sa osnovama ugovora o kupoprodaji nepokretnosti, kako biste