Poresko pravo

Verovatno ste već negde pročitali čuvenu rečenicu Bendžamina Frenklina: „Ni za šta na ovom svetu ne možemo reći da je sigurno, osim poreza i smrti“.

Izvesno je da ste se do sada sigurno sreli sa porezom, barem jednom u životu. I za razliku od smrti, taj susret ste preživeli. A da li je bilo nekih neželjenih posledica tog susreta ili ste na vreme uspeli da odreagujete, zavisi od toga da li ste imali određenih znanja o vašim koracima koje ste trebali da preduzmete pred Poreskom upravom ili Upravom javnih prihoda.

Poreske obaveze su određene striktnim zakonskim rokovima i formalnim procedurama pred nadležnim organima, koje se kao takve moraju ispoštovati, kao bi mogli da ostvarite neko svoje pravo ili na vreme ispunite svoju obavezu.

Mojoj kancelariji se klijenti najćešće obraćaju kada im je potrebno stručno savetovanje i vođenje postupka pred nadležnim organima u vezi poreza na imovinu, nasleđe i poklon, prenos apsolutnih prava, refundacije PDV-a, odnosno oslobođenja od plaćanja poreza za kupce prvog stana.

Kako bi advokatska kancelarija Jarebica mogla da vam pruži najbolju pomoć u vezi poreskog prava, za početak preporučujem da zakažete konsultacije, kako bih se upoznala sa vašom situacijom i u skladu sa istom, pružila vam potpune informacije i kvalitetne pravne savete za dalje postupanje.