Imovinsko pravo

Imovinsko pravo je izuzetno široka oblast, koju čine prvenstveno odnosi stvarnog prava koji se tiču zaštite svojine i državine na određenoj imovini, kao i na njihov tok nastanka, prenosa i prestanka.

Pored Zakona o svojinskopravnim odnosima, zakoni koji se primenjuju u ovoj oblasti su: Zakon o planiranju i gradnji, Zakon o ozakonjenju objekata, Zakon o prometu nepokretnosti, Zakon o poljoporivrednom zemljištu, Zakon o državnom premeru i katastru… i još mnogi drugi.

Svi ovi zakoni zajedno, u praksi, oblikuju imovinska prava pojedinca.

Ako ovo sada čitate, imajte na umu da je kod imovinskih odnosa jako važno vreme. Iako se kod imovine mogu primeniti rokovi koji su izuzetno dugi, godine brzo prolaze, a ako možete predvideti problem koji je danas potencijalno mali, znajte da se sa godinama može samo uvećavati.

Mojoj kancelariji se ljudi često obraćaju u vezi regulisanja svojih imovinskih odnosa, nekada kako bi ih na vreme uredili, što je jako dobro, ali nekada kako bi pokrenuli sudsku zaštitu ili regulaciju kroz određene pravne institute.

Kako bi advokatska kancelarija Jarebica mogla da vam pruži najbolju pomoć u vezi imovinskog prava, za početak preporučujem da zakažete konsultacije, kako bih se upoznala sa vašom situacijom i u skladu sa istom, pružila vam potpune informacije i kvalitetne pravne savete za dalje postupanje.