Pravo predstavljanja i pravo priraštaja

Pravo predstavljanja i pravo priraštaja

Radi se o pravnim institutima koji se primenjuju kako bi se regulisao redosled pozivanja na nasleđe srodnika ostavioca unutar istog naslednog reda.

Pravo predstavljanja je nasledno pravilo koje daje mogućnost da nasleđuju potomci ostaviočevog srodnika koji ne može ili neće da nasledi.

Primer za to je kada ostaviočevo dete ne može ili neće da nasledi, njegov deo na jednake delove nasleđuju njegova deca (ostaviočevi unuci), a kad neki od ostaviočevih unuka ne može ili neće da nasledi, njegov deo na jednake delove nasleđuju njegova deca (ostaviočevi praunuci) i tako redom sve dokle ima ostaviočevih potomaka.

Pravo predstavljanja se primenjuje neograničeno u prva tri zakonska nasledna reda, i to samo kod zakonskog nasleđivanja, ne može se primeniti kod testamentarnog nasleđivanja.

Pravo priraštaja je naslednopravna ustanova koja se primenjuje u situaciji kada se ne može primeniti pravo predstavljanja, te jedan deo nasledstva ostane neraspoređen, nasleđuju srodnici istog naslednog reda.

Najjednostavnije je objasniti na sledećem primeru – ako je ostavilac imao sina i kćerku, gde je  ostaviočev sin umro pre ostavioca, a nije imao potomstva, njegov deo prirasta njegovoj sestri, tako da ona dobija celokupnu zaostavštinu.

Pravo priraštaja ne primenjuje se kod nužnog dela, tako da ako nužni naslednik ne može ili neće da nasledi, njegov deo ne prirasta ostalim nužnim naslednicima.

Bilo da ste se prvi put sada sreli sa ovim institutima ili su vam poznati od ranije, važno je da razumete mogućnosti koje oni pružaju u naslednom pravu, kao i da prepoznate vaša prava koja treba blagovremeno ostvariti i zaštititi.

Kako bi advokatska kancelarija Jarebica mogla da vam pruži najbolju pomoć u vezi pokretanje i vođenje ostavinskog postupka, za početak preporučujem da zakažete konsultacije, kako bih se upoznala sa vašom situacijom i u skladu sa istom, pružila vam potpune informacije i kvalitetne pravne savete za dalje postupanje.

Zakažite vaše konsultacije OVDE.