Procedura do novog pasoša

Procedura do novog pasoša

Ukoliko ste izgubili pasoš, bilo u inostranstvu ili u zemlji, potrebno je da ispoštujete zakonsku proceduru u Republici Srbiji za pribavljanje nove putne isprave.

Nakon što ste sa sigurnošću utvrdili da vašeg važećeg pasoša nema,  prva stvar koju trebate da uradite jeste da taj nestanak prijavite najbližoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj stanici MUP-a.

Za ljude koji žive u Beogradu, prijavu nestanka važeće putne isprave vrše u PU za grad Beograd, Upravi za upravne poslove – Odeljenju za putne isprave, u ulici Ljermontova br. 12.

Nakon što izvršite prijavu nestanka pasoša, uplaćuju se takse za zahtev i donošenje rešenja o proglašenju putne isprave nevažećom, nakon čega nadležni MUP donosi rešenje kojim nestali pasoš proglašava nevažećim i to objavljuje na svojoj zvaničnoj web stranici.

Na sajtu Minostarstva unutrašnjih poslova, u odeljku Građani – Dokumenta građana – Nevažeći pasoši, možete izvršiti pretragu serijskog broja svog pasoša, da biste proverili da li je oglašen kao nevažeći.

Kada je vaš pasoš oglašen kao nevažeći, tek tada možete krenuti u proceduru za izdavanje nove putne isprave pred nadležnim MUP-om ili diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije.

Uz zahtev za izdavanje novog pasoša, potrebno je da dostavite važeću ličnu kartu, odnosno drugu javnu ispravu iz koje se može pouzdano utvrditi vaš identitet, ukoliko zahtev podnosite u nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije.

Pored toga, plaća se naknada koja obuhvata cenu obrasca putne isprave i troškove tehničke izrade, kao i troškove dostavljanja, ako se dostavljanje putne isprave vrši preko diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Srbije.

Nadležni organ će po službenoj dužnosti pribaviti uverenja o državljanstvu, izvode iz matičnih knjiga rođenih, venčanih ili umrlih, samo ukoliko se isti nalaze u evidencijama Republike Srbije.

Takođe, ukoliko vam se desi da u periodu od pet godina izgubite ili oštetite dva ili više pasoša, novi pasoš se izdaje sa rokom važenja od godinu dana, osim ako imate regulisan boravak u inostranstvu na period duži od godinu dana.

Kako bi advokatska kancelarija Jarebica mogla da vam pruži najbolju pomoć u vezi pribavljanja nove putn isprave, za početak preporučujem da zakažete konsultacije, kako bih se upoznala sa vašom situacijom i u skladu sa istom, pružila vam potpune informacije i kvalitetne pravne savete za dalje postupanje.

Zakažite vaše konsultacije OVDE.