Ugovor o coachingu

Coaching predstavlja oblik razvoja u kome coach (kouč – trener) vodi i podržava svog klijenta u postizanju ličnih i poslovnih ciljeva, tako što ga vodi kroz coaching proces i pruža mu podršku za razvoj njegovih resursa i sposobnosti.

Prvi put je termin kouč upotrebljen u slengu Univerziteta u Oksfordu, oko 1830. godine, za mentora koji je „sproveo“ studenta kroz ispit (izvor: Wikipedia).

Zato reč coaching predstavlja proces putem kojeg se ljudi vode od onoga gde su sada, ka onome gde žele da budu.

Prilikom prvog sastanka između coach-a i klijenta, nakon što coach objasni klijentu samu proceduru i način rada, neophodno je da zaključe ugovor o coachingu, čime se obavezuju da sprovedu proces coachinga prema unapred određenim pravilima postupanja.

Osnovni elementi i pravila ugovora o coachingu

Svakiugovor o coachingu mora da sadrži sledeće osnovne elemente:

  • Lične podatke o coach-u i klijentu
  • Vremensko trajanje coachinga
  • Broj sastanaka
  • Mesto i vreme održavanja sastanaka
  • Cene po sastanku ili ukupne cene svih sastanaka
  • Okvirne oblasti, odnosno temu coachinga

Ovi osnovni elementi su neophodni radi određivanja okvira coachinga sa klijentom i na osnovu njih se dalje nadovezuju osnovna pravila ugovora.

Ugovornim odredbama se regulišu osnovna pravila, prema kojima su dužni da postupaju i coach i klijent.

Jedno od tih pravila se odnosi na održavanje sastanaka između coacha i klijenta.

U dogovoru sa klijentom, coach održava sastanke uživo ili putem online platforme.

Ukoliko se sastanak održava uživo, coach je dužan da obezbedi prostoriju u kojoj mogu nesmetano boraviti, dok sastanak putem online platforme zahteva od coacha i klijenta da svako za sebe obezbedi neophodne uslove (poput računara i kvalitetne internet konekcije).

Ugovorom se reguliše i sama procedura upoznavanja klijenta sa procesom coachinga, na šta se odnosi, kakve su uloge u tom procesu, šta je obaveza coacha, a šta klijenta.

Ugovor o coachingu sadrži obaveznu odredbu o poverljivosti informacija koje klijent iznese coach-u u toku trajanja sastanka, a takođe treba da sadrži i odredbu koja se odnosi na zaštitu autorskih prava coacha, posebno kada je potrebno da coach podeli sa klijentom sadržaj koji je njegova intelektualna svojina.

Kako coach može imati supervizije i konsultacije sa svojim kolegama, koje su mu neophodne za edukaciju i napredovanje, prilikom kojih deli svoje iskustvo i zapažanja iz sastanaka sa klijentima, za takvo postupanje je potrebna saglasnost klijenta, uz obavezu da coach čuva tajnost ličnih podataka svojih klijenata.

Jedan od važnih delova ugovora o coachingu odnosi se na psihofizičko zdravlje klijenta, jer  je klijent sam odgovoran za svoje zdravlje, te u skladu sa time mora da potvrdi da ne boluje od psihičkih bolesti, ili kavih drugih koje se putem coachinga ne mogu izlečiti, kao i da je upoznat da coaching ne može bit zamena za druge vrste profesionalnog savetovanja, odnosno terapije.

Najčešći problemi u coachingu

Najčešći problem sa kojim se coachevi sreću jeste kašnjenje klijenata na sastanak i neopravdano odlaganje sastanka.

Ovo može predstavljati problem coachevima koji ugovaraju sa klijentom više sastanaka, koji će trajati  određeni vremenski period, kako bi metod koji primenjuju bio učinkovit i da bi klijent uvideo rezultate u periodu trajanja procesa coachinga.

Kada klijent odlaže svoje sastanke, coach ne može da primi nove klijente, jer sa trenutnim još uvek nije završio, a sa druge strane, ni sam klijent ne može videti rezultate usled sopstvene nedoslednosti i neodgovornosti.

Takođe, kada coach ima zakazane sastanke sa više klijenata prema određenoj satnici u danu, kašnjenje jednog klijenta može poremetiti raspored svih ostalih.

Pored toga, problem koji se takođe dešava je nedovoljna posvećenost klijenta coaching procesu, kada nije aktivan po pitanju zadatka, nije iskren prema coachu, ne primenjuje naučeno u realnom životu, očekuje rezultat bez sopstvenog angažovanja ili traži garanciju za uspeh.

Ovakve situacije se mogu predvideti i regulisati ugovorom, jasno navodeći mogućnosti u pogledu odlaganja sastanka, nepoželjno postupanje klijenta i sankciju koja to prati.

Trajanje i raskid ugovora

Ugovor o coachingu se zaključuje na određeno vreme.

Nakon isteka perioda na koji je zaključen, smatra se izvršenim, ako su obe strane ispunile svoje ugovorne obaveze.

Ugovor se može i produžiti, u zavisnosti od dogovora između coach-a i klijenta.

Ugovor o coachingu se može raskinuti jednostrano ili sporazumno, u zavisnosti od  ugovornih odredbi koje predviđaju situacije kada će do takvog raskida doći, a koje moraju biti u skladu sa zakonom.

Ukoliko bi došlo do izmenjenih okolnosti koje utiču na ispunjenje obaveza (npr. klijent se preseli u drugi grad i ne može da prisustvuje uživo sastanku ili coach na duže vreme promeni vreme i mesto održavanja sastanka), u tom slučaju je potrebno uraditi aneks ugovora.

Kako bi advokatska kancelarija Jarebica mogla da vam pruži najbolju pravnu pomoć u vezi navedene teme, možete mi pisati OVDE ili na mejl advokat@akj.co.rs

Advokat Jovana M. Jarebica

© 2023 Sva prava zadržana