Ugovor o coachingu

Coaching predstavlja oblik razvoja u kome coach (kouč – trener) vodi i podržava svog klijenta u postizanju ličnih i poslovnih ciljeva, tako što ga vodi kroz coaching proces i pruža mu podršku za razvoj njegovih resursa i sposobnosti. Prvi put je termin kouč upotrebljen u slengu Univerziteta u Oksfordu, oko 1830. godine, za mentora koji […]

Ugovor o poklonu

Nesumljivo je da svi volimo poklone, bilo da ih primamo ili dajemo. I same poklone možemo razvrstati po vrednosti, jer će jedni imati emotivnu, a drugi materijalnu vrednost. Kada govorimo o poklonima koje je, zbog prirode stvari, neophodno pravno regulisati, tada je potrebno da se ugovorne strane upoznaju sa pravima i obavezama koje proističu iz […]

Zaključenje braka – uslovi i postupak

Prema Porodičnom zakonu Republike Srbije, brak je zakonom uređena zajednica života muškarca i žene. Da bi došlo do sklapanja braka, moraju biti ispunjeni zakonom predviđeni uslovi, koji predviđaju pozitivne i negativne pretpostavke za punovažnost braka. Pozitivne pretpostavke za zaključenje braka Pozitivne pretpostavke koje moraju postojati u momentu sklapanja braka da bi bio punovažan jesu:  Zakon […]

Pretpostavka je majka svih nesporazuma

Pretpostavka je majka svih nesporazuma

Jednom prilikom je kod mene došao na konsultacije čovek od nekih 70 godina. Interesovalo ga je kako da pokrene ostavinski postupak iza oca, kako će on i njegove tri sestre nasleđivati, da li će on dobiti nešto više od nasledstva, obzirom da se jedini starao o roditeljima, te šta će se sve deliti između njih […]

Pravo predstavljanja i pravo priraštaja

Pravo predstavljanja i pravo priraštaja

Radi se o pravnim institutima koji se primenjuju kako bi se regulisao redosled pozivanja na nasleđe srodnika ostavioca unutar istog naslednog reda. Pravo predstavljanja je nasledno pravilo koje daje mogućnost da nasleđuju potomci ostaviočevog srodnika koji ne može ili neće da nasledi. Primer za to je kada ostaviočevo dete ne može ili neće da nasledi, […]

Pravno zdravlje i pravna preventiva

Pravno zdravlje i pravna preventiva

Kada kažem da sam advokat, često čujem sledeću rečenicu – ne daj Bože da mi trebaš! Zašto bi neko pomislio da treba da dođe do nedajbože situacije ili dozvolio da se ista desi, da bi tek tada shvatio da mu treba pomoć stručnog lica. Preventiva je pola zdravlja – fizičkog, psihičkog, duhovnog… pa i pravnog! […]

Procedura do novog pasoša

Procedura do novog pasoša

Ukoliko ste izgubili pasoš, bilo u inostranstvu ili u zemlji, potrebno je da ispoštujete zakonsku proceduru u Republici Srbiji za pribavljanje nove putne isprave. Nakon što ste sa sigurnošću utvrdili da vašeg važećeg pasoša nema,  prva stvar koju trebate da uradite jeste da taj nestanak prijavite najbližoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj stanici MUP-a. Za ljude […]

Nestanak pasoša u inostranstvu

Nestanak pasoša u inostranstvu

U susret predstojećim praznicima, mnogi će putovati u inostranstvo, pa je dobro informisati se i o ovakvim, neprijatnim, situacijama koje se mogu desiti. Najbolji savet koji ćete dobiti, za početak, jeste da pre putovanja u inostranstvo uvek napravite fotokopiju svog pasoša (stranica sa podacima o ispravi i njenom imaocu) i držite je odvojeno od originalnog […]

Šta svaka preduzetnica treba da zna?

Preduzetnica

Kada dođe trenutak da pokrenete svoj privatni biznis, to radite sa velikim uzbuđenjem i verom da ste donele najbolju odluku za sebe. I jeste tako, sigurno! Razmišljate o mogućnostima koje su pred vama, šta ćete raditi, sa kime ćete sarađivati, ko su vaši idealni klijenti, kako da se pozicionirate, da li ćete se reklamirati… Nepresušni […]

Gde se krije magija u advokaturi

Gde se krije magija u advokaturi

Sveža situacija iz kancelarije – zvoni telefon, javljam se, zove osoba koja je bila skoro kod mene u kancelariji zbog mog klijenta, ali me do sada ta osoba nije angažovala, niti ima nameru da mi bude klijent. Osoba: Dobar dan! Ovde taj i taj. Sećate me se? Jovana: Da, naravno. Izvolite! O: Znate, prodajem neku […]